Działka inwestycyjna przy drodze krajowej nr 3, Piechowice

Piechowice

1 016 300 zł

symbol: 194/APL/OGS

OPIS

Biuro Nieruchomości Aplauz prezentuje działkę inwestycyjną przy drodze krajowej nr 3.

Działka o powierzchni 10163 m2 położona jest przy trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba.

Działka w MPZP dla rejonu specjalnej strefy ekonomicznej małej przedsiębiorczości:

A 1) przeznaczenie podstawowe - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, wraz z niezbędnym zakresem urządzeń towarzyszących.
2) przeznaczenie uzupełniające: a) tereny urządzeń obsługi komunikacji, w tym stacja paliw i bocznica kolejowa, b) usługi komercyjne i działalność gospodarcza, c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
3) orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w następującym zakresie: a) bez limitu w sąsiedztwie terenów nie publicznych, b) 15m w sąsiedztwie publicznych ciągów komunikacyjnych, jednak pod warunkiem, że w wyniku przesunięcia nie nastąpi zwężenie tych ciągów poniżej wartości ustalonych w planie oraz nie zostaną naruszone przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
B 1) ewentualna uciążliwość wynikająca z działalności prowadzonej w obrębie poszczególnych, samodzielnych działek nie może przekraczać granic tych działek,
2) wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o odziaływaniu na środowisko jest wymagane, zgodnie z § 2 Rozp. RM z dnia 24 września 2002r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 179, poz. 1490), 3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w obrębie wydzielonych działek nie może być mniejszy niż 15%, 4) do zachowania przeznacza się zespół zieleni wysokiej oznaczony na rysunku planu

Dojazd drogą asfaltową.

Media w niedalekiej odległości:
  • woda
  • kanalizacja
  • energia elektryczna
Polecam i zapraszam na prezentację.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Rodzaj rynku
WTÓRNY
Cena
1 016 300,00 PLN
Kraj
POLSKA
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Gmina
Piechowice
Miejscowość
Piechowice
Położenie działki
TEREN PŁASKI
Wygląd działki
PUSTA
Powierzchnia działki
10 163,00 m²
Kształt działki
PROSTOKĄT
Rodzaj działki
INWESTYCYJNA, STREFA EKONOMICZNA, USŁUGOWA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Udział w działce
CAŁOŚĆ
Droga dojazdowa
ASFALTOWA
Rodzaj kanalizacji
MIEJSKA
Źródło wody
WODA MIEJSKA
Czy jest KW

Doradca odpowiedzialny za ofertę