Działka inwestycyjna przy drodze krajowej nr 3, Piechowice

Piechowice

1 016 300 zł

symbol: 194/APL/OGS

OPIS

Biuro Nieruchomości Aplauz prezentuje działkę inwestycyjną przy drodze krajowej nr 3.

Działka o powierzchni 10163 m2 położona jest przy trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba.

Działka w MPZP dla rejonu specjalnej strefy ekonomicznej małej przedsiębiorczości:

A 1) przeznaczenie podstawowe - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, wraz z niezbędnym zakresem urządzeń towarzyszących.
2) przeznaczenie uzupełniające: a) tereny urządzeń obsługi komunikacji, w tym stacja paliw i bocznica kolejowa, b) usługi komercyjne i działalność gospodarcza, c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
3) orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w następującym zakresie: a) bez limitu w sąsiedztwie terenów nie publicznych, b) 15m w sąsiedztwie publicznych ciągów komunikacyjnych, jednak pod warunkiem, że w wyniku przesunięcia nie nastąpi zwężenie tych ciągów poniżej wartości ustalonych w planie oraz nie zostaną naruszone przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
B 1) ewentualna uciążliwość wynikająca z działalności prowadzonej w obrębie poszczególnych, samodzielnych działek nie może przekraczać granic tych działek,
2) wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o odziaływaniu na środowisko jest wymagane, zgodnie z § 2 Rozp. RM z dnia 24 września 2002r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 179, poz. 1490), 3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w obrębie wydzielonych działek nie może być mniejszy niż 15%, 4) do zachowania przeznacza się zespół zieleni wysokiej oznaczony na rysunku planu

Dojazd drogą asfaltową.

Media w niedalekiej odległości:
  • woda
  • kanalizacja
  • energia elektryczna
Polecam i zapraszam na prezentację.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Rodzaj rynku
WTÓRNY
Cena
1 016 300,00 PLN
Kraj
POLSKA
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Gmina
Piechowice
Miejscowość
Piechowice
Położenie działki
TEREN PŁASKI
Wygląd działki
PUSTA
Powierzchnia działki
10 163,00 m2
Kształt działki
PROSTOKĄT
Rodzaj działki
INWESTYCYJNA, STREFA EKONOMICZNA, USŁUGOWA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Udział w działce
CAŁOŚĆ
Droga dojazdowa
ASFALTOWA
Rodzaj kanalizacji
MIEJSKA
Źródło wody
WODA MIEJSKA
Czy jest KW

Doradca odpowiedzialny za ofertę